klíč do kurzu: matika

Rozšiřující a opakující seminář pro studenty, kteří chtějí maturovat nebo studovat chemii.