klíč do kurzu: matika

Seminář připravující studenty na přijímací zkoušky na VŠ.

Přípravný seminář k maturitní zkoušce z chemie.